Alteracions del llenguatge, parla, veu, audició, comunicació i funcions associades.