AL MEU GERMÀ LI HAN POSAT UN IMPLANTE COCLEAR, CANVIARÀ LA SEUA FORMA DE PARLAR AMB LA INTERVENCIÓ?: els logopedes responen

HOME DISFRUTANT DE LA MUSICA

Al meu germà li han posat un implante coclear, canviarà la seua forma de parlar amb la intervenció?

Al meu germà li han posat un implante coclear ja sent adolescent i voldria saber si amb açò i la rehabilitació amb la logopeda se li va a canviar eixa veu tan peculiar que té.

Quantes vegades hem escoltat dir a una persona després de l'activació del seu implante coclear este sóc jo?

Resulta curiós que, encara que la investigació no s'hagen centrat molt en este tema, siga la pròpia veu percebuda pel pacient després de l'activació de l'implant coclear un de les aspectes que al llarg dels primers mesos se li atorga més importància tant per ell com per la família.

És comunament conegut que el maneig de la nostra veu ve propiciat pel control auditiu que exercim sobre ella. Es deriva d'açò, per tant, que en la mesura que hi ha un problema auditiu la veu es veu en major o menor mesura alterada.

Essencialment, quan hi ha pèrdua d'audició, en la seua evolució, la tendència és augmentar progressivament el volum de la dita veu i a velaritzar el so produït (un parla més gutural). Tot això es realitza per a compensar l'alteració del feedback auditiu que emprem de forma inadvertida els normoyents. En aquest sentit, és característica la veu de persones amb hipoacúsies importants on el feedback, este control, ve ja més afavorit per una retroalimentació de tipus somàtic amb la part posterior de la cavitat oral generant la veu anteriorment referida.

Així, doncs, una vegada restablida una certa audició funcional començarem a propiciar el procés invers. És a dir, si em permets la metàfora, la veu del teu germà que se va anar amagant de manera més o menys progressiva en una cova, a poc a poc anirà eixint cap a l'exterior. Si bé és cert, el marge de millora vocal està condicionat pel nivell d'audició que hàgem aconseguit i el temps de deprivació auditiva que haja patit el teu germà.

Et vaig a fer una sèrie de recomanacions que es poden dur a terme des del mateix moment de l'activació de l'implante.

En primer lloc, tots els dies és bo durant alguns minuts fer lectures en veu alta i que, si és factible, tu o algun familiar li faça comentaris de com ha sigut eixa lectura; comentaris del tipus "has llegit amb un volum normal/una mica elevat/molt baix".

Caracteritzar les veus dels altres; pensa que justament el que per a nosaltres és trivial i quotidià per a una persona que comença a sentir amb un implante coclear és un autèntic descobriment i no té les suficients referències per a establir categories; comentaris del tipus "esta persona té una veu molt aguda/greu", "esta persona parla molt baix/molt fort" li ajudarà a reconfigurar el propi concepte de la seua veu.

Finalment, no hi ha millor estímul per a l'audició que la música i, aquest sentit, de la mateixa manera que és molt recomanable l'exposició a la música en xiquets menuts quan comencen a sentir a través d'un implante coclear i com a ferramenta fonamental per a la seua rehabilitació, quan ja van sent majors i en adults, sempre que siga del seu gust, seria una bona activitat participar en un cor.


Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

 D. Carlos Domingo Benito, logopeda, col·legiat nº 46344, audiòleg clínic de l'Hospital Universitari de la Ribera

----------------- 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

  • Cooper y Craddock (2006) Cochlear Implants. A Practical Guide. Whurr Publishers
  • Waltzman y Roland (2014) Cochlear Implants, Third Edition. Thiem Publisherse
  • Domingo Benito, Carlos (2012) Valoración subjetiva de la voz en pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral poslocutiva después de implantación coclear. Boletín de la Aelfa, Vol. 12 (2), Julio 2012