AFAVORIX O NO A L'ÈXIT DE L'ORTODÒNCIA QUE EL MEU FILL ACUDISCA AL LOGOPEDA?: Els Logopedes Responen

bicicletes per la ciutat

Afavorix o no a l'èxit de l'ortodòncia que el meu fill acudisca al logopeda?

El meu fill ha portat aparell dental i al retirar-se'l les dents han tornat a espatlar-se. L'odontòleg ens indica que cal col·locar-se'l per segona vegada. El seu cosí va tindre el mateix problema i van optar per portar-ho abans al logopeda, però el meu odontòleg diu que no canviaria el resultat final i que no cal. En quins casos sí que és adequat i en quins no influïx per a l'èxit de l'ortodòncia?

És cert que en alguns pacients que han seguit i finalitzat un tractament d'ortodòncia, les dents es desplacen del seu posicionament òptim, tornant a posicions inicials o prèvies al tractament, és el que es coneix amb el nom de recidiva. Les recidives són un problema i una preocupació per als odontòlegs i invertixen esforços importants perquè els tractaments tinguen la màxima estabilitat.

Quan les dents no articulen, encaixen o engranen correctament, a això se li denomina maloclusió (1) . Les causes de maloclusió es poden agrupar en: dentàries, esquelètiques, funcionals o mixtes, i els logopedes intervenim en aquells casos que presenten les dos últimes causes, les quins es donen en la majoria dels pacients.

Moltes maloclusions estan relacionades amb alteracions en la respiració, masticació i deglució (foto1), existint a més mals hàbits com la succió digital, el rosegue labial, l'onicofàgia, etc. que alteren la posició normal de les dents (2) . En estos casos, és inviable la correcció de la posició dental sense corregir o eliminar disfuncions i mals hàbits, i viceversa. D'altra banda, en molts casos en què la causa de la maloclusió és d'origen genètic també es produïxen alteracions funcionals. Per exemple, en les crides protusions mandibulars o Classe III d'Angle (foto 2) , la mandíbula té una major grandària que el maxil·lar superior i això té un fort component genètic. No obstant això, la llengua té una clara tendència a ocupar espais i alguns pacients amb Classe III, recolzen la llengua, tant en repòs com en deglució, en l'arcada dentària inferior o de forma interincisiva, provocant un desplaçament de les dents i contribuint al crecimient mandibular.

La intervenció del logopeda serà necessària sempre que es detecten alteracions funcionals y/o mals hàbits, és per això que la col·laboració entre l'ortodontista i el logopeda serà necessària en la majoria dels casos.

La Teràpia Miofuncional és la disciplina que s'encarrega de valorar i corregir les disfuncions orofaciales que poden interferir tant en la producció de la parla com sobre l'estructura de les dents, la mandíbula i la musculatura orofacial. Per tant, el logopeda que intervinga amb este tipus de pacients haurà d'estar format en Teràpia Miofuncional.


En els últims anys la formació i especialització del logopeda ha anat en augment, tenint en conte el nombre de cursos, màsters, treballs de fi de grau i de fi de màster, així com la producció d'articles especialitzats centrats en aquesta especialitat. Per un altre costat la interralación entre l'ortodòncia i la logopèdia no és nova (3) , i l'interés pels odontòlegs en la teràpia miofuncional també és creixent, prova d'això és l'augment del nombre de logopedes que col·laborem amb ortodocistas i l'augment del nombre de tallers, cursos i conferències destinats a ortodontistes centrats en la Teràpia Miofuncional.  

És molt possible que el fill de la persona que ens realitza la pregunta tinga algun component disfuncional que estiga afectant la seua oclusió dental. El meu consell és que porte al seu fill a un logopeda especialista en Teràpia Miofuncional i que li realitze una exploració. Si detecta alteracions miofuncionals que el seu ortodontista no és capaç de veure ni admetre, sincerament, canvie d'ortodontista.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. Vicent Rosell Clari, Dr en Psicología y Logopeda,  col·legiat  número 46164. Universitat de València.

----------------- 

Referències en el text:

 (1) BORRÁS, S., & ROSELL, V. (2005). Guía para la reeducación de la deglución atípica y trastornos asociados. Valencia: Nau llibres.

(2) AGUILAR, M., VILLAIZÁ, C., & NIETO, I. (2009). Frecuencia de hábitos orales, factor etiológico de maloclusiones en población escolar. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria Ortodoncia.

(3)  SEGOVIA, M. L. (1988). Interrelaciones entre la estomatología y la fonoaudiología. Buenos Aires: Panamericana.

 Foto 1. Deglución disfuncional o atípica.                       

 

Foto 2. Clase III.

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

  • BORRÁS, S., & ROSELL, V. (2005). Guía para la reeducación de la deglución atípica y trastornos asociados. Valencia: Nau llibres.
  •  GONZÁLEZ, M. F., GUIDA, G., HERRERA, D., & QUIRÓS, O. (2012). Maloclusiones asociadas a: Hábito de succión digital, hábito de deglución infantil o atípica, hábito de respiración bucal, hábito de succión labial y hábito de postura. Revisión bibliográfica. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría.
  •  ZAMBRANA, N. y DALVA, L. (1.998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.