A QUINA EDAT ES RECOMANA LA INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN UN PROBLEMA LECTOR?: Els Logopedes Responen

salt a l'aigua

A quina edat es recomana la intervenció logopèdica en un problema lector?

Hola, la meua filla té 6 anys i estem preocupats, perquè encara que la resta dels xiquets de les seues classe ja lligen, ella ix del cole trist i frustrada perquè li està costant molt. No sabem què podem fer, la meua germana ens ha dit que podríem portar-la a un logopeda perquè l'ajude a avançar en esta trava de la lectura. A quina edat es recomana la intervenció logopèdica en un problema lector? Quina actitud ens recomanen adoptar a nosaltres com a pares?

1º de primària, que es correspon amb el curs en què els alumnes tenen 6-7 anys, és el curs en què la majoria dels sistemes educatius establixen com a objectiu l'adquisició de la lectoescriptura. És a dir, si bé durant l'etapa d'infantil els xiquets solen realitzar activitats relacionades amb la lectura, com reconéixer lletres o realitzar jocs com identificar "el principi de les paraules" o trobar paraules que s'assemblen entre si, és durant 1r de primària quan els xiquets han de començar a llegir correctament i de forma fluida paraules i frases curtes.

Açò és així perquè és en eixa edat, 6 anys, quan les capacitats simbòliques i lingüístiques necessàries per a llegir estan prou desenvolupades.

Alguns signes d'alerta a esta edat, 6 anys, que podem trobar en esta excel·lent guia sobre Dificultats Específiques d'Aprenentatge (1) són confondre paraules amb una pronunciació semblant, dificultat per a identificar les lletres, dificultat per a identificar els sons de les paraules o un historial de dificultat en el desenvolupament del llenguatge. I, com indiques, el detectar un desinterés o rebuig per la lectura.

Quan trobem alguns d'estos signes és necessari realitzar una avaluació logopèdica per a confirmar un possible retard o trastorn. És possible que el logopeda complemente el seu informe amb l'avaluació d'altres professionals (p.e. òptic/optometrista, psicòlegs infantils) a fi de descartar o confirmar causes sensorials o cognitives.

És imprescindible realitzar l'avaluació logopèdica en el primer moment de la detecció dels primers símptomes, ja que, com ens indiquen tant associacions com investigadors (2) és freqüent trobar en l'àmbit educatiu, en paraules de Shaywitz, una "estrategia d'esperar al fracàs", és a dir, aplicar un criteri de "discrepància" per a diagnosticar i confirmar les dificultats, consistent a esperar que existisca un retard o desfasament curricular de 2 anys.

Açò es traduïx en que moltes vegades els signes d'alerta del qual han sigut detectats en 1r de primària no reben avaluació i intervenció fins a 3r de primària, quan les dificultats són majors i quan han aparegut altres símptomes com a conseqüència de la falta d'intervenció (baix rendiment escolar, desmotivació, problemes de conducta, etc.).

Per tant, si bé és cert que determinats etiquetes diagnòstiques poden retardar-se a causa d'un criteri de discrepància, açò no significa que haja d'esperar-se sense realitzar avaluació i tractament logopèdic, sinó, al contrari, són estos signes d'alerta els que ens indiquen que s'ha de realitzar una avaluació i començar intervenció si els resultats i el professional logopeda ho recomanen.

 

 

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana: 

 D. José Antonio Calvo Expósito, logopeda col.legiat nº 28/0213

 Professor Associat Departament de Psicologia, Grau en Logopèdia Universidad de Castilla la Mancha

 Logopeda Centro Alpadif-Rivas, Rivas Vaciamadrid, Madrid

-----------------

Referències en el text:

 (1)          http://www.dislexiajaen.es/descargas/manual-dislexia-junta-andalucia.pdf

 (2)          The education of dyslexic children from childhood to young adulthood. Shaywitz SE, Morris R, Shaywitz BA. Annu Rev Psychol. 2008;59:451-75