REALMENT VAL LA PENA L'IMPLANTE COCLEAR EN UNA PERSONA ADULTA?: Els logopedes responen

chic prenent una foto

Realment val la pena l'implante coclear en una persona adulta?

Ma mare té una pèrdua important d'audició i ja no pot beneficiar-se dels audiòfons que ha utilitzat gran part de la seua vida. Ens han recomanat l'implante coclear però, encara que no el volem descartar perquè ha disminuït la seua qualitat de vida de forma alarmant els últims anys, tenim molts dubtes respecte a si s'adaptarà bé a una tecnologia que ens pareix complexa per al seu maneig tenint en compte la seua edat. A més, ens han comentat que hauria de començar a escoltar novament d'una forma distinta i fer logopèdia. Realment val la pena?


En primer lloc, cal realitzar un estudi complet que valore distints aspectes que confirmen la idoneïtat o no de la indicació de l'implante coclear en el cas de ta mare. Si l'estudi és favorable no hi ha perquè dubtar dels beneficis que li pot aportar l'implante coclear.

Durant molts anys els trastorns d'audició en persones d'avançada edat s'han infravalorat. És a dir, s'assumia amb resignació la pèrdua d'audició sense necessitat de recórrer a l'adaptació d'un audiòfon, o més recentment, ocorre el mateix respecte als implantes coclears. Però els estudis que s'han realitzat en els últims anys han desvelat que este posicionament és un greu error.

Encara que visquem en una societat predominantment visual, en l'accés a la sociabilitat, a través de la comunicació, té un pes molt important l'audició. Si esta via es veu alterada, es limiten, per tant, enormement les possibilitats d'interacció social.

Però ací no acaben les dificultats, en realitat comencen ja que la deprivació d'eixos estímuls auditius té importants repercussions en altres aspectes com són la resta d'habilitats cognitives. Així, en diverses investigacions (Frank R. Lin t'ali, 2013), s'assenyala com la pèrdua d'audició s'associa de forma independent amb el deteriorament cognitiu accelerat. I no sols això, també pot afectar habilitats tan allunyades de la comunicació com l'autonomia en la mobilitat. L'audició també és percepció de l'espai. Quantes caigudes en persones d'avançada edat poden estar propiciades per deficiències auditives? (Simonsick M'et ali, 2012)

D'altra banda, sempre cal reiterar que les distintes fases que componen un programa d'implantes estan molt protocol·litzades i estandarditzades. És per això que, si no hi ha patologia que contraindique la cirurgia, no hi ha motius pels quals descartar la implantació en estos casos.

Després de la cirurgia apareixeran dos perfils professionals que vos acompanyaren en el procés d'adaptació a la "nova forma d'escoltar" que suposa un implante coclear: l'audióleg i el logopeda. La seua funció no serà únicament realitzar els programes del dispositiu o la necessària rehabilitació; també vos informaran de tot el que succeïx en eixa fase i vos assessoraran i ajudaran a prendre decisions. Per tant, no estareu sols en el transcurs de tot este periple.

En definitiva, són moltes les bones raons per les quals no relegar la pèrdua d'audició a un aspecte secundari en relació a la qualitat de vida en el cas de les persones majors.

Els logopedes són professionals sanitaris formats en audició i poden ajudar-vos.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

 D. Carlos Domingo Benito, logopeda, col·legiat nº 46344, audiòleg clínic de l'Hospital Universitari de la Ribera

----------------- 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

LIibres:

- P. Abello. Presbiacusia. Exploración e intervención. Elsevier, 2011

Articles:

- Kamil RJ, Lin FR The effects of hearing impairment in older adults on communication partners: a systematic review.. J Am Acad Audiol. 2015 Feb

- Frank R. Lin et ali Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. Jama Intern Med. 2013

- Simonsick EM, Ferrucci L, Lin FR. Hearing loss and gait speed among older adults in the United States. Gait Posture. 2012 Nov 21.

- Lin FR, Chien WW, Li L, Clarrett DM, Niparko JK, Francis HW. Cochlear implantation in older adults. Medicine (Baltimore). 2012 Sep

- Lin FR. Hearing loss and cognition among older adults in the United States. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2011 Oct