Presentació

Cabecera

El Col•legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana li dóna la benvinguda i li obri les portes a través d'esta pàgina web dirigida, principalment, a professionals, però també a persones usuàries de serveis de logopèdia o que necessiten informació sobre la nostra professió.

Des de la zona exclusiva per a col•legiats es pot accedir a recursos propis dels professionals, com ara: ofertes d'ocupació, formació contínua o tramitació de l’assegurança de responsabilitat civil.

En la zona oberta als ciutadans es pot trobar informació útil sobre la logopèdia, localitzar un professional en una zona geogràfica determinada o informar-se de quins serveis poden obtindre per part d'estos professionals rehabilitadors de les funcions comunicatives, del llenguatge oral i escrit, de la veu, de la parla i de les funcions orals associades (respiració, masticació i deglució).

Els logopedes, com reconeix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (L.O.P.S.), Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, són titulats universitaris de l’àmbit de la sanitat. Segons l'esmentada llei “els diplomats universitaris en logopèdia exerceixen les activitats de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns de l'audició, la fonació i del llenguatge, mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seua disciplina”. Des del curs acadèmic 2010-11, a més, els estudis de logopèdia s'estableixen en les universitats espanyoles com a estudis de grau.

Els logopedes treballen en els àmbits sanitari, sociosanitari i educatiu,