Comissió d’Educació

En el sistema educatiu no hi ha logopedes. No hi hi ha raons objectives perquè no estiguem en els centres educatius.

Es fa logopèdia sense logopedes; no obstant això, els únics que tenen la formació completa i pertinent per a ocupar-se de tots els camps de la comunicació són els logopedes.

Se'ns permet treballar amb xiquets/es de 0-3 anys en els Serveis d'Atenció Primerenca i amb els de qualsevol edat, sempre que ho fem amb caràcter privat. Per què un logopeda pot treballar amb un xiquet en horari extraescolar i no ho pot fer en un centre educatiu?

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Lluitar perquè els  logopedes entren en el sistema educatiu i s'integren en  els centres.
  • Reivindicar que la valoració, el diagnòstic i la intervenció en trastorns de comunicació, llenguatge, parla, audició, veu i funcions associades, siga realitzada pels professionals de la logopèdia, amb independència de l'edat i de l'àmbit en què es produeix l'actuació (educatiu, sanitari o sociosanitari).