Comissió de Grups de treball

El COLCV ha de ser un punt de trobada oberta perquè qualsevol col•legiat puga participar en les activitats col•legials o cientificotècniques que puguen interessar-li.

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Fomentar la creació de grups de treball en les distintes disciplines i especialitats de la nostra professió.
  • Oferir la infraestructura humana i material per al desenrotllament dels grups de treball.
  • Divulgar els resultats i comunicats d'estos grups.