Comissió de Pràctica privada

L'exercici privat de la professió s'ha convertit en una de les poques eixides laborals que tenim els logopedes actualment.

La Comissió de Pràctica Privada s'ha marcat com a objectiu promocionar, facilitar i potenciar l'exercici privat de la professió com a eixida laboral viable tant des del punt de vista professional com econòmic. Per a la consecució d’este fi es considera prioritari millorar els coneixements i competències en àrees allunyades a la nostra especialització com a logopedes, però que resulten imprescindibles per a aconseguir l'èxit empresarial.

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Assessorar amb totes les garanties jurídiques i legals a aquells col•legiats que desitgen iniciar la seua activitat professional.
  • Publicació de la Guia pràctica per a l'obertura d'una consulta privada.
  • Facilitar la recerca de recursos i materials, per a la qual cosa es proporcionarà informació sobre empreses i serveis i es podran crear borses de lloguers, compravenda de segona mà de mobles, equips, etc.
  • Facilitar l'activitat professional i avaluar-ne la qualitat.
  • Fomentar la creació de manuals bàsics sobre gestió d'històries clíniques, formularis de registres, informes, etc.
  • Oferir un espai gratuït de publicitat en la pàgina web del Col•legi als col•legiats que així ho desitgen i lliure accés a la informació dels gabinets privats dels col•legiats.

Finalment, i no per això menys important, des d'esta Comissió, volem aconseguir que el COLCV siga un lloc de trobada entre els professionals, on aquells que posseeixen experiència puguen compartir-la amb els nous emprenedors i estos puguen aclarir dubtes i dissipar les possibles pors.