Comissió de sanitat

En la Comunitat Valenciana, els logopedes continuem tenint els mateixos problemes de sempre en l'àmbit de la sanitat: poca presència, mala remuneració i desconeixement de la nostra tasca, les nostres atribucions i la nostra cartera de serveis.

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Lluitar per a augmentar la presència dels logopedes en l'àmbit  sanitari. Creiem que l'administració no es pot decantar per un únic sistema i ha d'incrementar substancialment el nombre de logopedes en tots els nivells del sistema sanitari públic.
  • Reivindicar l'equiparació en remuneració i prestigi amb la resta de professionals sanitaris. 
  • Promoure l'especialització dins de la nostra disciplina. Seria desitjable que hi haguera especialització per patologies o àrees d'intervenció dins dels equips, tal com succeeix en els països més avançats.
  • Fomentar l'elaboració d'un manual de logopèdia clínica. Un instrument on es recomane temps total de tractament, nombre de sessions, moment d'alta, recomanacions finals, etc. 
  • Afavorir i fomentar la reclamació de serveis de logopèdia per part dels ciutadans. 
  • Augmentar la nostra formació clínica impulsant un Màster en Logopèdia Sanitària.