Comissió d’Universitat

Els logopedes es formen en universitats sense logopedes.

Els estudis oficials de la Diplomatura de Logopèdia van començar a Espanya el 1991. No obstant això, no s'han creat departaments de logopèdia en la universitats. El curs 2009-2010 totes les universitats espanyoles començaran els estudis de grau; passem de la Diplomatura de Logopèdia, de tres anys, al Grau en Logopèdia, de quatre. No obstant això, una cosa no ha canviat: els logopedes no formaran els logopedes.

Els objectius d'esta Comissió són:

  • Impulsar, junt amb el Consell General de Col•legis de Logopèdia, la creació de departaments de logopèdia en totes les universitats.
  • Recolzar qualsevol acció que beneficie els col•legiats en els sistemes d'homologació i convalidació que les universitats espanyoles promouran davant del nou títol universitari Graduat en Logopèdia.