Formulari i normativa Sol·licitud de Segell de Verificació de Col·legiació en el Col.Legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana

El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana oferix la possibilitat als seus col·legiats en modalitat exercent de sol·licitar (amb el pagament previ) el segell identificatiu de la seua col·legiació en el COLCV.

En el segell apareix el logotip del Col·legi, el nom del col·legiat i el seu número de col·legiació.

És el propi col·legi l'encarregat de gestionar la recepció de les sol·licituds a l'efecte de controlar a qui li són expedits. Només es pot expedir el segell als col·legiats com exercents atés que de forma inevitable, un segell implica que serà usat en l'exercici de la professió.

Annex trobareu la instància (o full de sol·licitud) imprescindible per a obtindre el segell. El model d'instància inclou les parts de: el SOL·LICITE, la firma, el QUEDE INFORMAT i el EM COMPROMET per part del sol·licitant.

 

Vista prèviaAttachmentSize
COLCV instància sol·licitud segell col·legiació.pdf19.28 KB