En quina companyia estem assegurats els col•legiats del COLCV?

La nostra assegurança de responsabilitat civil pertany a la companyia A.M.A (Agrupació Mutual Asseguradora).