Normativa

Definició

Els “Grups de Treball” són conjunts de col•legiats que realitzen activitats voluntàriament per al seu propi interés sobre un tema específic. Estan destinats a perfeccionar aspectes professionals, a ampliar coneixements, intercanviar experiències o idees.

Constitució dels “Grups de treball”

Qualsevol col•legiat pot proposar la constitució de l'un “Grup de Treball”  que quedarà constituït amb un nombre mínim de quatre col•legiats.
Cada grup comptarà amb un “Coordinador” triat entre els membres del grup. Anualment el grup renovarà mitjançant elecció simple el seu coordinador.

Funcions del coordinador:

  1. Definir els objectius del grup.
  2. Convocar les reunions.
  3. Comunicar a la Comissió de “Grups de Treball” del COLCV les dades necessàries per a donar a conéixer l'activitat en els canals ordinaris de comunicació del COLCV (pàgina web, butlletins, etc.) i comunicar qualsevol incidència del seu funcionament.
  4. Aportar anualment una memòria, mitjançant un breu formulari, sobre el funcionament i objectius aconseguits.
  5. Transmetre a la Comissió de “Grups de Treball” les necessitats material i mitjans per al funcionament.
  6. Responsabilitzar-se de l'ús d'instal•lacions i material del COLCV.

Prestacions del COLCV per als Grups de Treball

  1. Proporcionar sala de reunions amb connexió wifi.
  2. Difondre les seues activitats.
  3. Atendre necessitats material dins de les capacitats del pressupost anual del COLCV.
  4. Facilitar espai en la web del COLCV o bloc associat per a difusió externa i organització interna del mateix.